Luft värmepump

En luft-värmepump passar i det moderna hemmet.
Luft värmepumpar kommer i olika modeller, i olika varianter och med olika tillbehör. Allt för att så bra som möjligt passa förutsättningarna i ditt hem.

Vägg, tak eller golvmodell

Vilken variant passar bäst i ditt hus?

  • Vägg: Den vanligaste varianten är väggmodellen och att innedelen monteras på väggen strax under taket, oftast ovanför ytterdörren.
  • Tak: Sen finns det modeller som kan monteras i taket, tex Fujitsu Nocria. Den kan vara speciellt praktisk om det inte finns tillräckligt med utrymme för att montera den direkt på väggen. Kanske är det för smalt utrymme ovanför dörrar eller fönster i det rum man vill ha värmepumpen.
  • Golv: Golvmodeller har fått sitt namn av att de sitter nära golvet, inte att de monteras på golvet.

De tre varianterna har olika fysiska former p.g.a. sina olika sätt att placera dem.

Luft-värmepump av golvmodell

luft värmepump golvmodell

Golvmodell Fujitsu LAC

Golvmodellerna ser ofta ut som element och är ofta näst intill kvadratiska (sett framifrån). Fördelen med att ha innedelen vid golvet är att varm luft stiger och att det på så vis blir en bra spridning av värmen. Nackdelen är att det ofta finns möbler eller andra föremål som är i vägen för luftflödet och hindrar värmespridningen.

Luft-värmepump av takmodell

fujitsu nocria innedel

Takmodell Fujitsu Nocria

Takmodellerna är oftast låga för att man skall kunna gå under dem obehindrat. Nedan visas Fujitsu Nocria som bara är 25 cm hög mot ca 30 cm som är det vanliga för vägghängda. Fujitsu Nocria får oftast plats, där andra värmepumpar inte får det, exempelvis över dörrar eller fönster. Den är också designad, så att den kan sitta riktigt nära taket, i och med att den är lite sned upptill på framsidan.

Luft-värmepump av väggmodell

luft värmepump mitsubishi fh25

Innedel väggmodell

Vägghängda suger oftast in luften den skall värma ovanifrån. Därför behöver den som minst 3 cm upp till taket men det är en fördel om den kan få 10 cm eller mer. Annars kan luftflödet begränsas något. En fördel med att ha innedelen när taket är att det sällan finns något i vägen för luftflödet och värmen sprider sig lättare.

Luft-värmepump med en eller flera innedelar

Luft värmepumpar består av en utedel och en eller flera innedelar. Modeller med flera innedelar kallar man ofta multi split, eller duo, trippel eller quattro, beroende på antalet innedelar. Vill man ha flera innedelar måste man köpa dem direkt vid installationen för det går inte att komplettera i efterhand. Det är utedelen som behöver en köldslinga för varje innedel och om man inte byter utedelen går det inte att komplettera efter installationen.
– Läs mer om värmepumpsinstallation

Tillbehör till luft-värmepump

Det finns en hel del produkter, som man kan köpa till sin luft värmepump. Vi presenterar här ett par produkter som är till för att skydda värmepumpen. Finns det risk att det kan komma snö på luft värmepumpen skall du överväga om du inte borde använda ett värmepumps skydd eller ett värmepumpstak.

Värmepumpsskydd

Värmepumpsskydd

Värmepumpsskydd som går att måla

Värmepumpsskyddet är oftast i trä och vanligast är att man målar i husets färg så värmepumpen ”smälter in”. Värmepumpsskyddet skyddar även mot snö oberoende om det blåser från sidan eller faller rakt ned. Skyddet är också speciellt framtaget för att släppa in den luft en luft värmepump behöver för att generera värme på insidan. Värmepumpsskyddet är testat av SP – Sveriges tekniska forskningsinstitut, som visade att skyddet inte har en mätbar påverkan på värmepumpens effekt.

Värmepumpstak

värmepumps tak

tak som monteras ovanför luft varmepumpens utedel

Ett värmepumpstak skyddar pumpens utedel från snö rakt ovanifrån och många gångar är detta tillräckligt. Det är lätt att fästa i väggen ovanför pumpen.
– Köp luft luftvärmepump hos Polarpumpen